5/04/2014

Tisztelettel gratulálunk Pócs Tamásnak, mint a 2014-es év Széchenyi-díjjal kitüntetettek tagjának!

"Hat évtizedes tudományos munkássága elismeréseként tekint a Széchenyi-díjra Pócs Tamás, az MTA rendes tagja, az Eszterházy Károly Főiskola Biológiai Intézete professor emeritusa, aki a trópusi esőerdők és sivatagok ökológiai és növényföldrajzi kutatása, valamint a virágtalan növények rendszertanával kapcsolatos tudományos eredményei elismeréseként vehette át a rangos kitüntetést. Mint elmondta, Egerben végzett oktatómunkájára, valamint arra az Afrikában töltött több mint tíz évre a legbüszkébb, amikor biológiatanárok, agrár- és erdőmérnökök százait képezhette. "Módom volt hazánk nemzeti vagyonát mintegy 180 000 tudományos értékű növénypéldánnyal gyarapítani, amelyeket azóta igen kiterjedt molekuláris taxonómiai, biogeográfiai kutatásokban is hasznosítanak. A begyűjtött tudományos anyag jelenleg is több nemzetközi projektben teszi lehetővé a részvételemet. Ugyanekkor alapvető információkat szolgáltathattam a trópusi erdőségeknek a fejlődő országok vízgazdálkodásában betöltött szerepéről" – sorolta pályafutása legfontosabb eredményeit Pócs Tamás. A kutatói közösség előtt álló feladatok közül az akadémikus azt emelte ki, hogy többet kell tenni a tudomány eredményeinek megismertetése, a tévtanok megcáfolása érdekében, valamint többet kell áldozni az oktatásra és a kutatásra, hogy a legkiválóbbak itthon kamatoztassák tehetségüket, tudásukat (web1)".
     "Pócs Tamás botanikus, ökológus, akadémikus 1933. augusztus 6-án született Budapesten. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán 1956-ban szerzett botanikusdiplomát. Tanított az egri főiskolán, majd 1983-ban az ELTE címzetes egyetemi tanárrá avatta. 1991-ben visszatért Egerbe, az addigra már Eszterházy Károly Főiskola név alatt működő intézménybe, ahol a növénytani tanszék vezetője és a főiskola főigazgató-helyettese lett. 1996-ban vonult nyugdíjba, majd ugyanebben az évben habilitált. 1997 és 2003 között egyetemi tanári beosztásban oktatott tovább. 2003-ban professor emeritusi címet kapott. 1995-től az MTA levelező, 2001-től rendes tagja. Kutatási területei a mohák rendszertani és elterjedési viszonyai, a trópusi ökológia, a Délnyugat-Dunántúl és a Déli Kárpátok növényvilága. Nevéhez fűződik számos növénypéldány begyűjtése, illetve száznegyven új növényfaj leírása. Munkásságáért 2010-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesült (web2)".